Thầy Niệm – Chương trình Giáo dục Thiếu niên và học sinh xã Bình Thạnh

Thầy Niệm: Thiếu nhi vui khỏe. Trong ngày hội, 10 em nghèo khó khăn được nhận quà với tổng số tiền 5 triệu đồng.

Thầy Niệm – Kế hoạch “Vườn hoa lớp em” gồm 4 giai đoạn: từ tháng 3 đến tháng 6. Kết quả: giải 1 – lớp 1/2; giải 2 – lớp 3/1; giải 3 – lớp 1/1; giải khuyến khích – lớp 2/1 và 5/2

Thầy Tiền – chia sẻ bài thuyết trình

Thầy Tiền – giáo án điện tử

Thầy Tiền – chia sẻ SKKN

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

MônMôn Toán
Đăng ký ngay