Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
3605/QĐ-UBND02/10/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaQĐ Công nhận Trường Tiểu học Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt chuẩn [...] Tải về
5539/UBND-VHXH14/09/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaV/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực [...] Tải về
5505/QĐ-UBND16/09/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaVề việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 Tải về
5504/TB-UBND16/09/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaCông nhận kết quả trúng tuyển và thời gian ký hợp đồng làm việc kỳ xét tuyển dụng viên [...] Tải về