Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ

Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 – 2018

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN THỦ THỪA

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH BÌNHCANG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bình Thạnh, ngày 03  tháng 05  năm 2018

 

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ

NĂM HỌC: 2017 – 2018

 Căn cứ Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh;

Căn cứ sự chỉ đạo Hội Đồng Đội huyện Thủ Thừa về việc tổ chức Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 – 2018;

Căn cứ chương trình  công tác Đội và phong trào thiếu nhi của  Liên Đội năm học 2017 – 2018;

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2018), kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).

Nay Liên Đội trường Tiểu học Bình Cang xây dựng kế hoạch tổ chức Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017  – 2018 với nội dung sau :

 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
 • 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2018 (thứ 4)
 • Phòng giáo dục nghệ thuật.
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ
 2. Đại biểu – khách mời :
 • Đoàn Thanh niên xã Bình Thạnh: 1
 • Đại diện BGH nhà trường: 2
 • GVCN khối 4,5: 5
 1. Đối tượng :
 • Đội viên đạt danh  hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên Đội. (Mỗi  lớp 4,5 cử chọn 6 đội viên tiêu biểu để tham dự đại hội).
 1. Hỗ trợ:
 • GVCN khối 4, 5.
 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 1. Văn nghệ chào mừng
 2. Lễ chào cờ theo nghi thức Đội.

3.Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

 1. Khai mạc Đại hội.
 2. Báo công dâng Bác.

6.Tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình.

 1. Khen thưởng.
 2. Phát biểu của HĐĐ xã và Ban giám hiệu.
 3. Bế mạc đại hội.
 4. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 5. Lập kế hoạch và thông báo triển khai: Giáo viên TPT
 6. Chuẩn bị văn nghệ: Đội văn nghệ của trường, GV âm nhạc hỗ trợ.
 7. Chuẩn bị nội dung chương trình đại hội : GV TPT, LĐ trưởng, LĐ phó.
 8. Đón tiếp đại biểu, tiếp khách : Ban chỉ huy Liên đội.
 9. Chuẩn bị giấy mời: GV TPT.
 10. Dẫn chương trình: Liên Đội trưởng + chủ tịch đoàn.
 11. Trang trí Đại hội: GV TPT, GV Mĩ thuật, Bảo vệ.
 12. TRANG PHỤC:
 • Học sinh mặc trang phục đi học, đeo khăn quàng.
 1. DỰ TRÙ KINH PHÍ:
 • Nước uống: 50 000 đồng.
 • Bánh kẹo: 150 000 đồng

Tổng cộng: 200 000 đồng. (Hai trăm nghìn đồng).

( Kinh phí đề nghị trích từ quỹ hỗ trợ giáo dục)

 • TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ trách Chi đội tổ chức bầu chọn danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ gửi danh sách cho TPT đội hạn chót ngày 16/05/2018.
 • Dẫn chương trình : Thảo Vy lớp 4/1.
 • Giáo viên âm nhạc phối hợp TPT chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ đầu giờ.
 • GVCN khối 4,5, BCH Liên đội hỗ trợ ổn định.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 – 2018 của Liên đội TH Bình Cang./.

Nơi nhận :

–   BGH nhà trường (để Chỉ đạo);

–   GVCN (để thực hiện);

–   TPT (để triển khai);

–   Lưu: Vt.

Hiệu trưởng

 

Đặng Thành Trung